Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘aristokratai’

dama

…kaip tik jos nukala kiekvieno vyriškio reputaciją aukštojoje visuomenėje nelyginant kokią monetą ir arba ją paleidžia į apyvartą, arba nuvertina ir atsisako priimti.

Taigi moterys tėra vaikai, tik didesnio ūgio; jos žavingai tauškia niekus ir kartais būna sąmojingos, bet kalbant apie išmintį ir sveiką nuovoką, tai aš per visą savo gyvenimą nepažinojau nė vienos tokios moters, kuriai šios savybės būtų buvusios būdingos, arba tokios, kuri būtų įstengusi 24 valandas iš eilės nuosekliai samprotauti ir veikti. Kokia nors trumpalaikė aistra ar nuotaika visuomet sugriauna protingiausius moterų sprendimus. Jeigu jų grožio nepaisoma arba jis neigiamas, jeigu joms duodama daugiau metų, negu turi iš tikrųjų, arba jei nepakankamai vertinamas jų tariamas protas, tučtuojau įsiliepsnoja jų menkos aistros ir sugriauna visą nuoseklaus jų elgesio sistemą, kurią jos būna įstengusios susikurti pačiais sąmojingiausiais savo gyvenimo momentais. (more…)

Advertisements

Read Full Post »