Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2014

IMG_7151

Kaip atradai jaunuosius socialdemokratus?

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nare tapau, regis, 2007 metais.

Atsitiktinai patekau į LSDJS Vilniaus skyriaus visuotinį susirinkimą ir įstojau.

Todėl kai sąjungoje kyla diskusijos, kad jaunas narys, norintis įstoti į LSDJS,

turėtų turėti tvirtas politines pažiūras, aš nepalaikau tokios pozicijos. Mano

nuomone, LSDJS ir turėtų būti ta vieta, kur jaunas žmogus galėtų subręsti kaip

kairiosios minties atstovas ir pasiruošti politiko karjerai. Kaip galima brandinti

savo požiūrį pasyviai? Tikrasis mokymasis juk prasideda per patyrimą. O

jaunas žmogus, atėjęs į jaunimo organizaciją, turi unikalią galimybę pamatyti,

kaip veikia politika, kaip ji formuojama, kokiais įrankiais įgyvendinama

kairioji mintis. LSDJS ir yra ta vieta, kur jaunas žmogus ieško atsakymų, ar

jis yra kairiųjų, ar dešniųjų pažiūrų, mokosi kovoti už savo idėjas, ginti savo

nuomonę, argumentuoti ir panašiai. O kartais susidaro įspūdis, kad jauni

žmonės iš anksto turi viską žinoti. (more…)

Advertisements

Read Full Post »