Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2009

Jaunimas – tai visų pirma yra amžius ir tik jis pirmiausia išskiria jauną žmogų iš kitų. Jaunimą galima išskirti, traktuoti kaip atskirą socialinę grupę bei ypatingą visuomenės dalį, turinčią savo problematiką, savybes, interesus bei reikalingą valstybės bei kitų visuomenės institucijų dėmesio. Ekspertai įvardija pakankamai plačias bei įvairias jaunimo amžiaus ribas (nuo 11 iki 35 metų amžiaus), skirtingai jas argumentuodami bei aiškindami. Kai kurių ekspertų teigimu, vaikai iki 18 metų amžiaus nėra jaunimas. Jų nuomone, nepilnamečių visiškai kitoks gyvenimo būdas, atsakomybės už savo gyvenimą laipsnis, jie yra priklausomi nuo tėvų ar globėjų. Tai yra ribos iki kada žmogus tvirtinasi visuomenėje, bręsta, ieško savo gyvenimo kelio. Vienų nuomone, ta riba ateina pabaigus mokslus, kitų šiek tiek vėliau – kaip žmogus sukuria savo gerbūvį, šeimą, įsitvirtina darbo rinkoje. LR Jaunimo politikos pagrindų įstatyme jaunimas įvardytas kaip žmonių nuo 14 iki 29 metų grupė. Lietuvoje gyvena 760 tūkst. jaunų žmonių, t.y. kas ketvirtas Lietuvos gyventojas priskiriamas jaunimui.
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Read Full Post »