Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2009

Nuolatinės grumtynės, kuriose tikslas – pragyvenimas. Nuo skurdo žmonės apkurto, jie nenori klausyti nieko. Dauguma abejinga idėjoms, tikėjimui, visuomenės reikalams ir, stebėtinai dažnai, sau. Išmoko nieko nenorėti. Kiek žmonių šalia mūsų gyvena skurde? Skurde, kuris riboja žmogaus galimybes gyventi tinkamomis sąlygomis, ilgai, sveikai ir laisvai, gyventi oriai ir kitų gerbiamam. Skurde, kur nuolat bijoma dėl ateities, žmogus jaučiasi bejėgis, neturintis kas juo pasirūpina.

Socialinė atskirtis, galimybių mažėjimas, motyvacijos stoka – visaip mėginama pagrįsti savo samprotavimus apie skurdą kaip socialinį reiškinį. Sugalvota daug įmantrių žodžių, kaip pavadinti skurdą kitaip, kad šis žodis nerėžtų ausies. Skurdas yra skurdas. Viešoji erdvė pilna blevyzgų, nesiliaujančių paikybių – gražuolių varžytinės, arklių lenktynės, šunų parodos, pasikliaujama horoskopų, burtų pranašystėmis. „Modernioji tikyba“ užliūliuoja visus: tiek vargšus, tiek „Imperijos“ piliečius. Pamirštama, kad liaudžiai neužtenka tik duonos ir žaidimų. Juk visų žmonių pirmučiausioji motyvacija – troškimas visaverčiai gyventi.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »